★ ราคาตั๋วข้างต้นเป็นราคาตั๋วเดินทางเที่ยวเดียวสำหรับหนึ่งท่าน ค่าบริการสนามบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะคิดต่างหาก
        ★ การซื้อล่วงหน้า tigerlight และ tigersmart จะยุติลง 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง ส่วนการซื้อล่วงหน้า tigerpro จะยุติลง 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง
            ราคาตั๋วโดยรวมหลังจากทำการเลือกและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนได้ รวมทั้งไม่มีการคืนเงิน
        ★ ผู้โดยสารสามารถซื้อเพิ่มน้ำหนักสัมภาระเช็คอินในขณะที่ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือกระทำผ่านจัดการการจอง สำหรับผู้โดยสารที่ได้ซื้อ tigersmart หรือ tigerpro แล้ว
            น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่ซื้อเพิ่มจะคิดตามส่วนต่างราคา
        ★ "การเปลี่ยนแปลงวันที่/เวลาของเที่ยวบินหนึ่งครั้ง" จะสามารถใช้ได้กับเซ็กเตอร์เที่ยวเดียวที่ซื้อ tigerpro เท่านั้น โดยคิดส่วนต่างราคาตั๋วเพิ่มเติม เซ็กเตอร์ที่ไม่ได้ซื้อ
            tigerpro จะดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
        ★ คลิกที่นี่เพื่อดูกฎระเบียบการบินของT'way Air Codeshare Flight Flight (หมายเลขเที่ยวบิน IT6610 / IT6611)